Pirkimo taisyklės

Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje Minciugalia.lt taisyklės

1.Sąvokos

1.1.Taisyklės – šios prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.minciugalia.lt taisyklės.

1.2.Pardavėjas –MB „Minčių galia“, juridinio asmens kodas 304048974, registracijos adresas Pergalės 47-12, Elektrėnai.

1.3.Parduotuvė – elektroninė parduotuvė www.minciugalia.lt.

1.4.Pirkėjas – fizinis ar juridinis asmuo, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka turintis teisę savo vardu sudaryti sandorius bei šių asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

1.5.Asmens duomenys – Pirkėjo vardas, pavardė, prekių pristatymo adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gimimo data, lytis.

 

2.Bendrosios nuostatos

2.1.Šios Taisyklės nustato Pardavėjo ir Pirkėjo, įsigyjančio prekes Parduotuvėje, tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, prekių įsigijimo, apmokėjimo, pristatymo, grąžinimo tvarką ir kitus su prekių pirkimu – pardavimu Parduotuvėje susijusius klausimus.

2.2.Taisyklės tampa šalims privalomu dokumentu nuo to momento, kai Pirkėjas su jomis susipažįsta ir sutinka, pažymėdamas varnelę prie teiginio „Su elektroninės parduotuvės taisyklėmis susipažinau ir sutinku“.

2.3.Pirkėjui nesuteikiama galimybė pirkti Parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir/ar su jomis nesutinka.

2.4.Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti ir/ar papildyti Taisykles. Taisyklių pakeitimai ir/ar papildymai įsigalioja juos paskelbus Parduotuvėje.

2.5.Jei po Taisyklių papildymo ar pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi Parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su nauja Taisyklių redakcija.

2.6.Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis turi teisę pirkti prekes Parduotuvėje, t.y. atitinka Taisyklių 1.4. p. nurodytus kriterijus.

2.7.Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas Parduotuvėje suformuoja prekių krepšelį, pasirenka prekių pristatymo (atsiėmimo) formą, pasirenka atsiskaitymo būdą, patvirtina, jog susipažino su Taisyklėmis bei paspaudžia mygtuką „Užsakyti“.

2.8.Visos tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos sutartys yra saugomos Parduotuvėje.

 

3.Asmens duomenų apsauga ir tvarkymas

3.1.Prieš pirkdamas Parduotuvėje, Pirkėjas privalo atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose nurodyti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, lytį, gimimo datą, prekių pristatymo adresą (jei prekių nepageidauja atsiimti pats), telefono numerį, elektroninio pašto adresą), kurie būtini prekėms pirkti, pristatyti ir mokėjimams vykdyti.

3.2.Pardavėjas turi teisę rinkti ir apdoroti asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikė Pardavėjui, ir, esant būtinybei, atskleisti juos tretiesiems asmenims, kai ir kiek tai būtina užsakymo įvykdymui, duomenų tvarkymui arba Pardavėjo veiklos planavimui ir analizei. Pardavėjas taip pat turi teisę naudoti Pirkėjo asmens duomenis reklamos ir informacijos pateikimo Pirkėjui tikslais Pardavėjo veiklos ribose. Pirkėjo duomenys gali būti panaudoti informacijos siuntimui arba kitai internetinės parduotuvės veiklai tik gavus Pirkėjo sutikimą. Taisyklių 2.2. punkte nustatyta tvarka atliktas šio teisinio dokumento patvirtinimas kartu reiškia sutikimą dėl asmens duomenų panaudojimo šiose Taisyklėse nustatytu tikslu.

3.3.Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir/arba telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

3.4.Pirkėjas, užsiregistruodamas Parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų. Pirkėjui pamiršus slaptažodį, galima pasinaudoti slaptažodžio priminimo pagalba, paspaudus paspauskite nuorodą „Priminti slaptažodį“, esančią pagrindiniame puslapyje žemiau prisijungimo formos. Įvedus savo el. pašto adresą, el. paštu Jums bus išsiųstas naujas slaptažodis. Jeigu el. paštas įvestas teisingai, bet yra gaunamas pranešimas „Blogai suvesti duomenys“, Pirkėjui yra rekomenduojama susisiekti su Pardavėju el. paštu: orders@minciugalia.lt

3.5.Pirkėjas patvirtina, kad jis turėjo galimybę susipažinti su asmens duomenų tvarkymo sąlygomis bei turi šias teises:

 1. susipažinti su savo duomenimis bei reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius asmens duomenis;
 2. bet kuriuo metu uždrausti jo asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą, išskyrus atvejus, kai tai būtina reikalavimų, kylančių iš pirkimo-pardavimo sutarties, įvykdymui arba Užsakymo įvykdymui;
 3. reikalauti ištaisyti, sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, atsisakyti, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, išsiunčiant pranešimą el. paštu orders@minciugalia.lt arba jį pateikus Pardavėjo buveinės adresu, nurodytu 1.2. punkte.

 

4.Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1.Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose Parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

4.2.Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.

4.3.Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

4.4.Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją internetinėje svetainėje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

 

5.Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

5.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

5.2.Jei Pirkėjas bando pakenkti Parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Parduotuve.

5.3.Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą Parduotuvės registracijos formoje.

5.4.Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti Parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

5.5.Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs atsiskaitymo ne grynaisiais pinigais būdus, nesumoka už prekes per 2 (dvi) darbo dienas nuo Užsakymo pateikimo momento.

5.6.Kai Pirkėjas pasirenka už prekes atsiskaityti grynaisiais pinigais, prekių pristatymo metu, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefono numeriu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.

5.7.Kai Pirkėjas pasirenka grynaisiais pinigais prekių atsiėmimo biure metu numatytą apmokėjimo būdą, Pardavėjas, patvirtinęs el. laišku, kad Pirkėjas gali atsiimti prekes biure, ir nesulaukęs prekių atsiėmimo per 3 (tris) darbo dienas, turi teisę Pirkėjo užsakymą anuliuoti.

5.8.Parduotuvė turi teisę atsisakyti sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos, taip pat, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris vadovaujantis šiomis Taisyklėmis neturėjo teisės sudaryti sutarties.

 

6.Prekių užsakymas ir atsiskaitymo tvarka

6.1.Parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.

6.2.Pirkėjas, pastebėjęs užsakyme klaidą arba norėdamas užsakymą anuliuoti, privalo nedelsdamas susisiekti telefonu +370 528 52973 (darbo dienomis, nuo 9:00 iki 17:00) arba el. paštu orders@minciugalia.lt (bet kuriuo metu).

6.3.Prekių kainos Parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos įskaitant PVM. Parduotuvė pasilieka teisę keisti prekių kainas pasikeitus mokesčių dydžiams.

6.4.Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

 1. apmokėjimas grynaisiais pinigais. Pirkėjas prekes gali apmokėti grynaisiais pinigais, kai pasirenka atvykti atsiimti prekių į nurodytą Pardavėjo biurą, arba kai prekes pristato kurjeris. Pirkėjui pasirinkus už prekes atsiskaityti kurjeriui grynais, jis privalo turėti tikslią grynųjų pinigų sumą reikalingą atsiskaitymui;
 2. apmokėjimas internetu. Pasirinkus šį atsiskaitymo už prekes būdą, Jūs būsite nukreipti į Paysera.lt bankinę sistemą.
 3. apmokėjimas pavedimu. Pasirinkus šį atsiskaitymo būdą, Pirkėjas gaus sugeneruotą išankstinę mokėjimo sąskaitą, pagal kurią pavedimą bus galima atlikti pagal šiuos rekvizitus:

Gavėjas: MB “Minčių galia”
Gavėjo sąskaita: LT62 7044 0600 0802 9612
Gavėjo kodas: 304048974
Gavėjo bankas: „SEB“ AB
Mokėjimo paskirtis: nurodykite užsakymo numerį.

6.5.Sistema Paysera.lt leidžia atsiskaityti už pasirinktas prekes šiais būdais:

 1. atsiskaityti per AB SEB bankas, AB bankas „Swedbank“, AB DNB bankas, AB Danske bankas, AB Nordea Bank, AB Šiaulių bankas, AB „Citadele“ bankas, UAB „Medicinos bankas“, AB „Šiaulių bankas“ elektroninės bankininkystės sistemas;

6.6.Pasirinkus punktą, nurodytą 6.4.2. „Apmokėjimas internetu“ mokėjimo būdą , atsakomybė už duomenų saugumą tenka mokėjimo sistemai PAYSERA. Ši sistema administruojama „EVP International“ UAB, Mėnulio g. 7, LT-04326 Vilnius, Lietuva.

6.7.Pirkėjui pateikus užsakymą, į jo nurodytą el. paštą nedelsiant yra išsiunčiama sugeneruota išankstinė mokėjimo sąskaita. Pirkėjui apmokėjus pasirinktas prekes, į el. paštą yra išsiunčiama PVM sąskaita – faktūra.

6.8.Pardavėjas gali parduoti dovanų čekius, kuriais galima atsiskaityti už Pardavėjo parduodamas Prekes (toliau – Dovanų čekius)tik www.minciugalia.lt.

6.9.Dovanų čekiai į pinigus nekeičiami.

6.10.Įsigyjamiems Dovanų čekiams nuolaidos netaikomos.

 

7.Užsakymo įvykdymo terminai, prekių pristatymas

7.1.Prekių pristatymo sąlygos bus pateiktos, kai įvesite prekių pristatymo adresą bei pasirinksite prekių pristatymo būdą. Su Parduotuvėje taikomomis pristatymo sąlygomis galite susipažinti čia: http://www.minciugalia.lt/pristatymas .

7.2.Prekių pristatymo kaina bus nurodyta ir pridėta prie Jūsų prekių krepšelio sumos, kai įvesite prekių pristatymo adresą.

7.3.Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

7.4.Užsakymą pristatyti galime tiek į namus, tiek į darbovietę. Jei norite, kad užsakymas būtų pristatytas į darbovietę, būtinai nurodykite darbovietės pavadinimą. Kitą aktualią informaciją apie darbovietę pateikite skiltyje „Pastaba kurjeriui“. Jei gyvenate daugiabutyje su koduotomis laiptinės durimis, būtinai įrašykite laiptinės durų kodą skiltyje „Pastaba kurjeriui“.

7.5.Vieno užsakymo prekės gali būti išsiųstos tik vienu adresu. Jei norite prekes išsiųsti dviem ar daugiau adresų, turėsite pateikti atitinkamą kiekį užsakymų.

7.6.Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, Pirkėjas turi pasirūpinti, kad kas nors vietoj jo tai galėtų padaryti bei nurodyti prekes atsiimsiančio asmens vardą ir pavardę skiltyje „Pastaba kurjeriui“. Tuo atveju, jei prekes pristačius nurodytu adresu jų priimti negali nei Pirkėjas, nei jo įgaliotas asmuo, Pirkėjas neturės teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo nurodytu pristatymo adresu, tačiau netinkamam subjektui.

7.7.Rezervavęs prekę internetu, Pirkėjas ją gali atsiimti biure, kai gauna el. laišką, informuojantį, jog užsakymas yra paruoštas atsiėmimui darbo valandomis. Atvykus atsiimti prekių, Pirkėjui būtina su savimi turėti asmens dokumentą bei prekių užsakymo numerį, kuris Pirkėjui yra atsiunčiamas el. paštu automatiškai pateikus užsakymą. Užsakytos prekės, bus rezervuotos 2 (dvi) paras, per kurias neatsiėmus užsakymo, jis bus anuliuojamas.

7.8.Pirkėjas, pasirinkęs pristatymą į namus ar biurą ir gavęs pranešimą apie tai, kad jo užsakymas paruoštas ir išsiųstas, prekes gaus ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas. Pasirinkęs prekių atsiėmimo Taisyklių 7.8. punkte būdą ir gavęs pranešimą el. paštu apie užsakymo paruošimą, Pirkėjas jį gali atsiimti dar tą pačią darbo dieną kdarbo metu. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

7.9.Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

7.10.Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio (ar pašto darbuotojo) pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui (ar pašto darbuotojui). Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio (ar pašto darbuotojo) prekės pristatymo dokumente.

 

8.Prekių kokybė

8.1.Kiekvienos Parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

8.2.Pardavėjas neatsako už tai, kad Parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

 

9.Prekių grąžinimas ir keitimas

9.1.Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/83/ES dėl vartotojų teisių bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 str., prekes galite grąžinti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo dienos.

9.2.Norėdamas grąžinti prekę (-es) vadovaujantis Taisyklių 9.1. punktu, Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją, užpildydamas Parduotuvėje pateiktą pavyzdinę Sutarties atsisakymo formą https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dad7f330d05511e3a8ded1a0f5aff0a9 ir atsiųsdami ją Taisyklėse nurodytu Pardavėjo buveinės adresu, arba skenuotą variantą el. paštu orders@minciugalia.lt

9.3.Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

 1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
 2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
 3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos visos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė;
 4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;
 5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

9.4.Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 9.2. – 9.3. punktuose nustatytos prekių grąžinimo tvarkos. El. parduotuvei nustačius, kad Pirkėjas pažeidė įsipareigojimą grąžinti nepažeistą, kokybišką, nepraradusią prekinės išvaizdos prekę, Pirkėjas įsipareigoja atlyginti el. parduotuvei visus su tuo susijusius nuostolius, o pinigai Pirkėjui nėra grąžinami.

9.5.Jeigu grąžinama Pirkėjui atsiųsta ne ta prekė, kuri jo buvo užsakyta ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja tokią prekę priimti ir ją pakeisti analogiška tinkama preke arba grąžinti už prekę sumokėtą sumą, jeigu pakeitimui tinkamos prekės nėra.Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.

9.6.Jeigu Pirkėjas nori pakeisti nekokybiškas prekes kitomis, el. laiške apie grąžinimą privalo nurodyti prekių pavadinimus arba nuorodas į prekes, kurias pageidauja gauti vietoj gražinamų. Jeigu naujų prekių vertė viršys grąžinamų prekių vertę, skirtumas privalo būti apmokėtas pagal Pardavėjo atsiųstą sąskaitą arba grynaisiais pinigais kurjeriui. Jeigu naujų prekių vertė bus mažesnė nei grąžinamų prekių vertė, Pardavėjas per 30 dienų grąžins pinigus.

9.7.Visos prekės, parduodamos el. parduotuvėje, yra naujos ir laikomos optimalioje temperatūroje, apsaugotos nuo tiesioginių saulės spindulių, aukščiausios kokybės sandėliavo patalpose, atitinkančiose visus Europos Sąjungos standartus. Kiekviena mūsų išsiunčiama prekė yra išoriškai patikrinama siuntos paruošimo proceso metu. Prekė nėra laikoma nekokybiška, jeigu ant jos galima pastebėti smulkių transportavimo, pakavimo ar saugojimo metu atsiradusių defektų, dažnai būdingų ir įprastuose pardavimo vietose (pvz., nežymūs įbrėžimai knygos viršelyje ar jo folijoje, nežymus popieriaus spalvos pakeitimas vienoje iš išorinių briaunų ar pan.).

9.8.Visi pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.

9.9.Pirkėjui tenka visos prekių grąžinimo išlaidos.

 

10.Šalių atsakomybė

10.1.Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

10.2.Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

10.3.Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

10.4.Jei Pardavėjo Parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

10.5.Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

10.6.Pardavėjas neatsako už knygų turinį (pvz., korektūros, redagavimo, vertimo klaidas bei kokybę), dėl kurio atsakomybė tenka išimtinai knygos leidėjui, nurodytam prie kiekvienos knygos techninių detalių.

 

11.Informacija ir rinkodara

11.1.Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

11.2.Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Parduotuvės puslapyje nurodytu telefonu ir el. pašto adresu.

11.3.Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar kitų pranešimų dėl elektroninių tinklų sutrikimų.

11.4.Prekėms su nuolaida papildomos nuolaidos nėra taikomos, nebent Pardavėjas yra nurodęs kitaip.

11.5.Vienam apsipirkimui galima panaudoti tik vieną nuolaidos kodą.

 

12.Baigiamosios nuostatos

Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti derybų būdu, ginčai sprendžiami LR teisės aktų nustatyta tvarka.

 

0

Your Cart